Inscripcions Tancades


Coneixem el barri en què vivim? Com interactuem amb ell? Quins vincles establim amb el seu espai, institucions, establiments i les seues gents? Podríem crear el nostre propi mapa amb tot això? Els nostres Exploradors de Barri investigaran aquestes qüestions a través d’una sèrie d’activitats participatives, lúdiques i creatives.

Proposem que els participants de 12 a 18 anys creen un joc que es puga oferir de manera oberta per a tot el veïnat del barri. Un Street escape és un tipus de joc de fuita que es caracteritza per dur-se a terme a l’aire lliure per un grup de jugadors que hauran de resoldre una història plena d’enigmes, endevinalles i pistes que ocorren als carrers d’una ciutat.

Aquest tipus de joc permetrà conéixer el patrimoni cultural i humà del barri, al mateix temps que s’exercitarà el pensament lògic i lateral.

Més informació compensemcultura@gmail.com


Street Scape

12 a 18 años

Horario extraescolar de marzo a junio 2021

Inscripciones cerradas

Conocemos el barrio en que vivimos? Cómo interactuamos con él? Qué vínculos establecemos con su espacio, instituciones, establecimientos y sus gentes? Podríamos crear nuestro propio mapa con todo esto? Nuestros Exploradores de Barrio investigarán estas cuestiones a través de una serie de actividades participativas, lúdicas y creativas.

Proponemos que los participantes de 12 a 18 años creen un juego que se pueda ofrecer de manera abierta para todo el vecindario del barrio. Un Street escape es un tipo de juego de escape que se caracteriza para llevarse a cabo al aire libre por un grupo de jugadores que tendrán que resolver una historia llena de enigmas, adivinanzas y pistas que ocurren en las calles de una ciudad.

Este tipo de juego permitirá conocer el patrimonio cultural y humano del barrio, al mismo tiempo que se ejercitará el pensamiento lógico y lateral.

Más información compensemcultura@gmail.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *