“La calle es peligrosa porque no hay niños» Francesco Tonucci

Explora el teu barri! és un projecte de mediació educativa i cultural que planteja una sèrie d’activitats participatives i creatives que interactuaran amb cada entorn amb la finalitat d’investigar, conéixer o habitar recursos culturals, tant a nivell institucional (biblioteques, teatres, museus, centres juvenils, etc.), veïnals (horts, places, carrers, etc.) com a humans (associacions, veïns, comerciants…) partint dels interessos i els coneixements dels xiquets, xiquetes o adolescents participants.

Es realitzaran trobades veïnals a través d’accions artístiques on compartir coneixements i habilitats que permeten crear vincles entre persones de diferents edats. Crearem accions multidisciplinàries que fomenten la reflexió sobre els espais que habitem de manera que es conceba a les persones de totes les edats, incidint en les més xicotetes, com a ciutadanes amb drets i deures.

Les activitats s’adaptaran tenint en compte la singularitat intercultural, social i topogràfica de cada zona, de manera que les característiques de cada territori es descobrisquen com una font de coneixements que explorar a través del joc.

OBJECTIUS

 • Desenvolupar les capacitats individuals i socials de les persones que participen posant en joc els seus coneixements, valors i actituds respecte a la zona que habiten
 •  Conéixer i utilitzar els recursos culturals, espacials i humans de cada barri o territori.
 •  Realitzar una cartografia de cada zona d’actuació que reflectisca les subjectivitats dels recursos existents des del punt de vista dels xiquets i les xiquetes que els habiten.
 • Elaborar un registre de propostes d’ús dels diferents recursos culturals de cada zona.
 •  Utilitzar la pràctica artística per a expressar i visibilitzar les opinions de les persones participants i el seu veïnat.
 • Fomentar l’ús dels espais a l’aire lliure.
 •  Valorar la diversitat cultural dels espais que habitem.
 •  Possibilitar trobades intergeneracionals entre persones del veïnat.
 •  Empoderar a la xicalla com a agents d’acció cultural en el seu veïnat

Un projecte impulsat per l’Ajuntament de València i finançat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Explora el teu barri!, es va desenvolupar al curs 2020/21 en huit grups de treball distribuïts en els barris de Benimaclet, Ciutat Vella, Orriols, Olivereta, Cabanyal, Ruzafa i la pedania de la Torre. En el curs 2021/22  es tornarà a desenvolupar en dos barris de la ciutat de València: Campanar, Patraix i en Pobles del Nord.

Inscripcions per a l’edició 2021/22 (abril a juny) ací: INSCRIPCIÓ

 


¡Explora tu barrio! es un proyecto de mediación educativa y cultural que plantea una serie de actividades participativas y creativas que interactuarán con cada entorno con la finalidad de investigar, conocer o habitar recursos culturales, tanto a nivel institucional (bibliotecas, teatros, museos, centros juveniles, etc.), vecinales (huertos, plazas, calles, etc.) como humanos (asociaciones, vecinos, comerciantes…) partiendo de los intereses y los conocimientos de los niños, niñas o adolescentes participantes.

Se realizarán encuentros vecinales a través de acciones artísticas donde compartir conocimientos y habilidades que permitan crear vínculos entre personas de diferentes edades. Crearemos acciones multidisciplinares que fomenten la reflexión sobre los espacios que habitamos de forma que se conciba a las personas de todas las edades, incidiendo en las más pequeñas, como ciudadanas con derechos y deberes.

Las actividades se adaptarán teniendo en cuenta la singularidad intercultural, social y topográfica de cada zona, de forma que las características de cada territorio se descubran como una fuente de conocimientos que explorar a través del juego.

OBJETIVOS

 • Desarrollar las capacidades individuales y sociales de las personas que participen poniendo en juego sus conocimientos, valores y actitudes respecto a la zona que habitan
 • Conocer y utilizar los recursos culturales, espaciales y humanos de cada barrio o territorio.
 •  Realizar una cartografía de cada zona de actuación que refleje las subjetividades de los recursos existentes desde el punto de vista de los niños y las niñas que los habitan.
 •  Elaborar un registro de propuestas de uso de los diferentes recursos culturales de cada zona.
 •  Utilizar la práctica artística para expresar y visibilizar las opiniones de las personas participantes y su vecindario.
 •  Fomentar el uso de los espacios al aire libre.
 •  Valorar la diversidad cultural de los espacios que habitamos.
 •  Posibilitar encuentros intergeneracionales entre personas del vecindario.
 •  Empoderar a la chavalería como agentes de acción cultural en su vecindario.

Un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de València y financiado por la Concejalía de Educación, Cultura y Deporte . ¡Explora tu barrio!, se desarrolló durante el curso 2020/21 en ocho grupos de trabajo distribuidos en los barrios de Benimaclet, Ciutat Vella, Orriols, Olivereta, Cabanyal, Ruzafa y la pedanía de La Torre. En el curso 2021/22 se volverá a realizar en dos barrios de la ciudad de València: Campanar, Patraix y en Pobles del Nord.

Inscripciones pera la edición 2021/22 (de abril a junio) aquí: INSCRIPCIÓN